Inte för att jag bryr mig särskilt mycket om Björn Söder, men däremot bryr jag mig om Yttrandefriheten och Demokratin.

 Denna anmälan faller på 2 punkter.
1. Islam är ingen folkgrupp utan en religion, det som jag tror att Söder uttalar sig om är det Politiska Islam.
2. Uttalandet riktar sig inte mot en grupp eller person, uttalandet kritiserar en politisk ställning, som i detta fall råkar vara Islam, i alla fall som jag tolkar det.

När vi låter Politisk Korrekthet och en åsiktskorridor bestämma vad vi får säga, skriva och tänka då kan vi lika gärna kyssa vår Demokrati adjö..

När personer inte får ens diskutera och skapa definitioner för vad de argumenterar för / emot så skapas frustration i samhället och vi kan vänta oss en starkare polarisering i samhället och fler som rör sig ut mot extrema grupper.
När all rapportering är ensidig så blir tänkande människor misstänksamma, vi har ett behov av att få se allas sidor och allas åsikter för att kunna bilda oss en egen och vi har faktiskt en egen vilja så vi kan själva välja vilkas åsikter och tankar vi vill ta del utav.

Som t.ex vill ni inte se det jag skriver, kan ni VÄLJA att inte läsa.

Som jag ser det så är det just saker som denna som skapar rasism, islamofobi och andra fula små saker, då personer inte får ventilera sina åsikter eller ens söka information från alla sidor.
När de ända som yttrar kritik är extrema grupper så tvingar man ut vanliga människor att söka kunskap längre och längre ut i de extrema grupperna, både åt höger och vänster (uppåt och neråt och i den 4:e odefinierade dimensionen etc.etc).

En demokrati är inte en demokrati när man endast får uttrycka sig i en trång åsiktskorridor.

När alla får tala så faller de idiotiska uttalandena och åsikterna på sin egen dumhet, och vi slipper massa frustrerade personer som tvingas längre ut i den politiska periferin.

Vill ni inte höra vad Björn Söder tycker och tänker, läs då inte hans Facebook eller Twitter.

Du har ett val!
Jag skulle t.ex aldrig blivit varse om vad herr Söder skrivit om inte Veronika Palm (S) skulle gjort denna anmälan.

Voltaire skrev:
"Jag delar inte din åsikt men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den"
Dessa ord ställer jag mig bakom oavsett vad som händer.

Och jag ser Politisk korrekthet och det vi ser i Sverige vara ett starkt hot mot dessa ord.

Artikeln som jag hittade denna annälan på.
https://www.svt.se/nyheter/sverige/palm-anmaler-soders-facebooksinlagg

Uppdatering:

Björn söder svarar på frågor om anmälningen.


Videon är delad med TV4s fumktion för ändamålet.