Den senaste tiden har yttrandefriheten fått sig en rejäl känga här i Europa, och den är under ständig attack från etablerade media under förevändningar om kränkningar och hets.

Nu har även yttrandefriheten fått ta stryk från radikala extremister som med våld möter pennan.

 

Jag talar om Charlie Hebdo och nu attacken mot Vilks i Danmark.

 

Personligen gillar jag inte Vilks konst, jag tycker att den är osmaklig, men jag ställer mig bakom yttrandefriheten som gör att han får ta fram den typen av konst.

Jag anser att yttrandefriheten går bortom en folkgrupps självkänsla för kränkningar, och är man så pass intolerant att man blir kränkt av allt så kanske man inte skall befinna sig i en liberal demokrati?

 

Det är inte bara islam som är intolerant, även vår egen kristendom har en blodig historia där vi med våld och dödshot kämpade mot alt som gick emot kyrkans världsbild.

Men kristendomen moderniserades, den Lutheranska tolkningen som främst är baserat på nya testamentet, med Jesus budskap om kärlek och tolerans har väldigt lite att göra med den bestraffande guden som beskrivs i det gamla.

 

Hade vi inte moderniserat vår syn på religion så skulle vi vara kvar på medeltiden ur ett teknologiskt perspektiv och vi har sådana krafter i rörelse i form av vetenskapsfrånvända personer som tror på ”intelligent design”, kreationism och det politiska Islam.

 

Om vi ständigt skall vara rädda för kränkningar så kommer självcensuren att klicka in.

Har man ingen öppen debatt så kommer ingen utveckling.

 

Om vi ständigt skall trippa på tå i rädsla för att kränka andra så har redan de intoleranta tagit ifrån oss vår frihet.

 

Sverige har varit ett tolerant land så länge jag kan minas, och de inskränkningar som kommer med och mer på vår yttrandefrihet skrämmer mig, yttranden är yttranden, inget fysiskt våld.

Jag är inte beredd att ge efter för intoleranta krafter, kan vi inte prata om saker som kommer det aldrig att komma någon utveckling.

 

Inskränkningar på yttrandefriheten är fel och farliga på alla sätt, vem bestämmer vad som får sägas och inte?
Vem har makten över ditt sinne, dina tankar och idéer?

Vem bestämmer vad du får tycka och tänka??

Det självklara svaret är du själv! Allt annat är förtryck..

Sen för att man har rätt att säga vad man vill behöver inte betyda att man skall vara hänsynslös, men jag blir hellre varse om att någon tycker något kränkande om mig än att det fortgår i det tysta.