Ordet "hacker" har funnits länge (sedan 60 talet).

Denna term används för att beskriva en person som kan utföra hack, DVS smarta små (oftast eleganta) lösningar på ett svårt problem.

Tyvärr har denna term missbrukats av media och andra icke hackers för att beskriva crackers och folk som håller på med phreacking, detta betyder inte att en cracker inte kan vara en hacker, dock är oftast så inte fallet utan oftast använder crackers andras program.

En hacker drivs av sin nyfikenhet om hur olika system fungerar och hur man skall kunna utnyttja dessa på nya innovativa sätt.

Hackers ser ofta hacking som en konstform och är väldigt stolta över sitt "hantverk", detta gör att det finns en irritation bland hackers då de ofta blir förknippade med crackers.

Fraser man kan förvänta sig av gamla hackers är:

Hack to learn, don't learn to hack!

RTFM - Read the f...ing manual!