För att olika maskiner skall kunna förstå varandra så är det viktigt att de pratar samma språk, eller som det heter protokoll.

Det språk som ligger underst på Internet heter TCP/IP och det är där alla anslutningarna ligger, ”över” det protokollet ligger DNS (namnprotokoll), HTTP (Internet sidor), FTP (ett filöverföringsprotokoll) och alla andra tjänster som vi är vana att använda på Internet, alla har sitt egna språk, eller protokoll.