All data som hanteras av en dator sker i binärkod, detta är egentligen inget annat än heltal som beräknas på talbasen 2 istället för 10 (som vi är vana vid).

Det binära systemet används för att datan överfördes i början i elektriska impulser 1 för hög spänning och 0 för låg och dessa grupperas ofta i grupper om 7, 8, 16, 32 och 64 bitar, där varje bit representerar en etta eller nolla.

Därför används även ofta talbaserna octa (8) och hexa (16) då det är mycket enkelt att omvandla binärt till dessa talbaser, t.ex

en 8 bitar med alla ettor skulle bli

binärt 1111 1111 eller 0b11111111

hexa ff eller 0xff

eller 255 Decimalt.

alltså, 4 bitar binärt motsvarar 1 bit i hexa, därför används ofta hexa för läsbarhetens skull en byte eller 8 bitar = 2 bitar hex, se bara på HTML färgkoder, dom är oftast i hexa RGB (röd, grön, blå)