Unicode är den standard som tas fram för att kunna unifiera alla världens språk och tecken i samma teckenkodnings system, detta system är mycket mer komplext och skulle behöva en egen bok för att förklara något så när hur den fungerar, men kort sagt kan man säga att det kan delas upp i utf-8, utf-16 och utf-32 där siffran anger antal bitar som används, vid större än 8 - bitars måste tecknet delas upp i mindre "paket" då datakommunikationen i princip sker i 8 bitars sekvenser.