UTF-8 är den standard som idag sakta ersätter ASCII, UTF-8 har alla ASCII tecken på samma "position" som förr. UTF-8 har en "variabel längd" och kan spänna upp till 3 byte. UTF-8 är idag standard för UNIX liknande system som mac och linux, samt rekommenderad standard för Internet, dock använder Windows sig idag internt av utf-16.