Domain name system -  Det system som översätter våra domännamn till internetadresser, varje adress består av en sekvens av 4 bytes alltså en sekvens på 4 heltal mellan 0-255 ser ut som xxx.xxx.xxx.xxx en s.k ip-adress, DNS systemet översätter våra domän namn till ip adresser, så varje gång du ber om en resurs på internet baserat på ett namn så gör du ett DNS uppslag som ger dig rätt ip-adress.