En server är en dator som tillhandahåller med en viss tjänst som sen en klient kan ansluta till. T.ex denna sida ligger på en server som din webbläsare (klienten) hämtar denna sida ifrån via ett språk som heter HTTP.