Case sensitivity - Vissa system gör ingen skillnad på gemener och versaler, medans andra gör det. T.ex i Windows är CristianHerrera samma sak som cristianherrera, detta gäller inte i system som bygger på POSIX standarden, system som t.ex Linux och UNIX, detta har betytt problem i kommunikationen mellan systemen.