wmii, urxvt med olika fontstorlekar och MC med transparansDen enskilt största anledningen till att jag haft väldigt svårt att lämna xterm som terminal har nog vart att det vart enkelt att ändra fontstorlek i realtid.

Nu har jag dock haft massa jobb och sitter massor och jobbar i terminalen, och det blir rätt mörkt när jag sitter med svarta terminalfönster i mörkret så jag bestämde mig för att göra något åt det.

True transparancy är något som alla som arbetar i terminaler älskar, och framför allt, jag får lite ljus från datorn så att jag ser tangenterna, dock stödjer inte xterm detta och att använda transset eller transset-dm gör även texten transparant, samt att det kan te sig lite buggigt, särskilt med ATI graffe...

Som tur är så är jag inte rädd för manualen eller för att söka information, och att kunna ändra fontstorlek i realtid är något som är viktigt när man jobbar som jag.

Lösningen blev detta:

I ~/.Xdefaults kan man ställa in olika x applikationers beteenden, och där kan man även göra key-bindings för urxvt med hjälp av perl-lib. Detta gör det möjligt att ändra fonter och således fontstorlek i realtid.

För att byta font i realtid via ett kommando kan man skriva detta i en terminal:

printf '\e]710;%s\007' "9x15bold,xft:Kochi Gothic"

Detta ändrar fonten till gothic och sätter storleken till 9x15 samt gör den till bold.

med detta komponerade jag detta enkla script:

#!/bin/bash

# ~/bin/fsize

# Ändrar fontstorlek vid behov

printf '\33]50;%s%d\007' "xft:Bitstream Vera Sans Mono:pixelsize=" $1

när jag anropar detta så sätts fontstorleken till $1, dvs den parameter jag skickar, i detta fall fontstorleken.

Man kan som sagt var även använda sig utav keybindings,  här kommer exemplet från man sidan för urxvt:

URxvt.keysym.M-C-1: command:\033]710;suxuseuro\007\033]711;suxuseuro\007
URxvt.keysym.M-C-2: command:\033]710;9x15bold\007\033]711;9x15bold\007

Detta sätter META-CTRL-1 till ena fonten och META-CTRL-2 till en annan, med detta kan man även ändra fontstorlek.

Nej nu jobba!

gonatt