Jag har under en längre tid övervakat och följt upp Googles forum för webansvariga där jag har hjälpt användarna med webbsideproblem, framför allt har jag svarat på frågor ang indexering, positionering samt lite övriga frågor när det gäller webb.

Jag har blivit erbjuden rollen som Top Contributor för Googles forum för webbansvariga och jag ser fram emot att fortsätta hjälpa folk på bästa sätt och känner mig hedrad för förtroendet.

Se Googles välkomstmeddelande för denna nya roll.