Jaha, då var loopia DNS nere igen.

Jag trodde att de hade lärt sig något om vikten av att ha redundanta servrar vid förra krashen (strömavbrottet i västerås).

Jag undrar bara hur mycket en sådan här krash kostar näringslivet, jag anser att om man skall bedriva denna typ av verksamhet bör man ta sitt ansvar i samhället, Internet har juh trots allt blivit en del av vår infrastruktur.

Väntar ivrigt på få veta vad som orsakat denna krash, man skall inte säga för mycket innan man har alla fakta.