wp-slug med å ä och öDå jag vill ha mina SEF:ar med å ä och ö så var jag inne och fulhackade lite i koden.

Detta skulle jag inte rekommendera någon att göra, det är ett snabbhack och inte direkt genomtänkt, men jag vill ha dom här SEF:arna nu och därför gör jag det, får ta och titta på vad koden gör lite mer ordentligt senare.

VARNING, dessa förändringar kan försvinna vid nästa uppdatering, jag skulle uppskatta att någon som kan göra WP plug-ins kunde titta på detta, men nu vet vi vart vi skall börja i alla fall.

Nu har jag inte kollat så ordentligt, men det verkade som att överallt där slug och title hanterades, anroppade dom funktionen sanitize_title($string) som enligt dokumentationen bara skall strippa bort php och html tecken från titeln, och om detta inte fungerar skall den returnera en default title, om den är satt.

I denna funktion hittade jag denna rad :

$title = apply_filters('sanitize_title', $title, $raw_title);

Den anropar en annan funktion i WP som heter "apply_filters", "apply_filters" kör olika filter som är globalt deklarerade i en array, verkar det som, som markeras med en tag, ettikett, i detta fall 'sanitize_title'.

Nu har jag inte tiden att leta upp vart det filtret deklareras, men jag hade turen men mig och hittade en funktion rakt nedanför med namnet:

sanitize_title_with_dashes($title)

Jag har inte hitta några anrop till denna funktion än men den verkar i stort sett göra det jag vill, förutom en liten detalj där den aropar en anna funktion som skall ta bort alla accenter från titeln/URL:en

Så jag bytte helt enkelt ut  $title = apply_filters('sanitize_title', $title, $raw_title);  med $title = sanitize_title_with_dashes($title); och kommenterade bort raden $title = remove_accents($title);  i sanitize_title_with_dashes($title).

Nu vet jag inte vilka andra sidoeffekter detta kan få och jag rekommenderar ingen att göra på detta sätt.

den korrekta lösningen på detta problem bör vara att leta reda på vart filtret 'sanitize_title' deklareras och skriva ett plug in som byer ut den här ettiketten.

men som sagt var, jag hinner inte, men jag hoppas att detta kan leda en wp pug in författare på rätt spår.