SökmediaSökmotoroptimering har idag blivit mycket mer än bara det om du skulle fråga mig, det finns massor av andra trafikkällor idag som man bör använda i kombination med varandra för bästa resultat.

Idag kan man t.ex dra in mer trafik via facebook eller twitter på vissa termer och kan man använda sig av dessa möjligheter, når du ut till en bredare publik har du också en större chans att på in bra relevanta länkar.

Sökoptimering handlar om att bli hittad, inte bara genom sökmotorerna utan genom Internets alla kanaler.

Detta nät av länkar, människor, information och referenser kan användas för att driva trafiken dit man vill ha den, och få de andra insatserna att växa.