Satt och försökte hjälpa en kille på ett forum och hittade en del svar från andra som är intresserade av SEO att bounce rate skall ha en inverkan på träfflistan för vissa sökord.
Jag ställer mig rätt kritisk till detta påstående, det kanske var aktuellt 2007 men  idag, med alla bloggar så bör inte bounce rate spela någon större roll, i alla fall inte om man ser logiskt på det hela.
Dessutom så är iden om att använda bounce rate som en moderator väldigt motsägande om man ser till målet: att ge relevanta svar.

  1. Om man får ett relevant svar på sin fråga eller en länk till svaret lämnar man siten redan på första sidan
  2. Om du kommer in i en bloggs första sida så har du med största sannolikhet de senaste 10 artiklarna publiserade och dessutom så brukar bloggar vara svårnavigerade.

Nu kan jag inte svara på om G använder sig utav bounce rate men jag anser att logiskt sätt så bör "averege time on site" vara en mer korrekt variabel att titta på, läser besökaren sidan? Hittade besökaren sitt svar?

Vad tror ni?

/Cristian

EDIT:

Kollat runt lite och de flesta verkar vara överens, bounce rate skall ha en påverkan på plaseringen på vissa sökord.

Dock anser jag fortfarande att det är en motsägelsefull faktor att gå efter, då är frågan snarare, hur mycket påverkar bounce rate ens placeringat och körs den datan kontra avarege time?