Läste på IDG att Silverlight är Microsofts HTML5 dödare, jag hoppas verkligen att detta inte är fallet!
För att köra Silverklight krävs ett plugin och detta gör att det kan vara svårt för sökmotorerna att tolka och indexera innehåll på sådana sidor.
Förutom detta så är det en klar fördel att ta fram standards som skall följas av webbläsare istället för att tvinga folket att ladda ner en tredjaparts plugin, för att inte tala om att ingen kan veta vilken typ av spyware som kan komma att installeras med binära tredjepartsplugin.
Förutom detta, om alla skulle förlita sig på en icke standard så öppnar man även upp för att ge företaget en chans att slå ut mindre icke komersiella alternativ innan deras blir ett hot genom att vägra släppa sin plugin för dessa system.
Vi bör arbeta mer mot öppna standards så vi slipper situationer som t.ex att stora företag, instututioner och banker sitter fast i en webbläsare som t.ex IE6 för att de arbetar med webbverktyg som bygger på buggar i ett system.