Vad Är Orsaken Bakom Kravallerna I Chile

This article and video are in Swedish. I adressed the riots in Chile 2019

Senaste tidens kravaller i Chile har djupare rötter än vad jag förstår. Även om Chile har haft den starkaste och stabilaste ekonomin i Latinamerika så har korruption genomsyrat samhället under en lång tid. Här är lite lösryckta tankar om det hela. I slutet av videon nämner jag “förtryck” ordet jag sökte var dock “orättvisor”

comments powered by Disqus